Linggo, Enero 2, 2011

Your Random Hot Facebook Pinay of the Day. Green

Color green is good on her, don't you think?

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento